Styrelse för LUS valdes

Styrelse för LUS valdes på stämman de 21 maj. Kvar är ett flertal bekanta ansikten och några nya har tillkommit.

Avsägelser från Kjell-Åke Wallin (Leader Polaris), Susanne Ortmanns (Leader Stockholmsbygd) och Susanne Cardell (Leader Nordvästra Skåne med Öresund). Nya på dessa platser är Rickhard Lantto (Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020), Jenny Edvinsson (Leader Höga Kusten) och John Gambe (Leader Gute).

Ny sammankallande för valberedningen är Susanne Ortmanns (Leader Stockholmsbygd) som ersätter Ulf Molin. Till valberedningen valdes även Jennifer Cronborn (MittSkåne Utveckling) som ersätter Kalle Hedin.

Stort tack till avgående ledamöter för engagemang och bidrag till Sveriges lokala utveckling!

På bilden: Styrelse för LUS. Annika Nilsson, Jan Owe-Larsson, John Gambe, Mia Lundqvist, Lovisa Carneland, Ewa Ryhr Andersson, Sören Oscarsson, Kersin Hallenborg och Lars Björneld. Saknas: Jenny Edvinsson, Rickhard Lantto och Stig-Lennart Karlsson. 

Posted in Årsmöten, Nyhet.