Refererat från styrelsemöte 2016-11-25

  1. Rapport från möte med Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.
    Bland annat överlämnades en enkät om hur ansökningar, regelverk och handläggning upplevs av leaderkontoren.
  2. Rapport från dialogmöte med Jordbruksverkets LLU-enhet.
    Bland annat beslutades att fortsätta dialogen den 16 december, en heldag med praktiskt arbete.
  3. Rapport från ELARD:s styrelsemöte som ägt rum i samband med en nätverksträff i Estland.
  4. Information om Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp.
  5. Beslut om att nominera Annika Andersson till Landsbygdsnätverkets styrgrupp.

 

Protokollet i sin helhet skickas ut per mejl till medlemmar.

Posted in Nyhet.