Presentation av samordningsgruppen & LUS

Under Landsbygdsnätverkets nätverksträff för lokalt ledd utveckling i Varberg den 28-29 september 2017 presenterade Anders Johansson, som är ordförande i såväl Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling samt föreningen Lokal Utveckling Sverige, LUS, dess arbete.

Här hittar ni presentationen.

Landsbygdsnätverket har sammanfattat samtliga presentationer från nätverksträffen, ni hittar dessa på deras webbplats.

Posted in Nyhet.