Styrelsen

Styrelsen för LUS, Lokal Utveckling Sverige, utgörs av tolv ledamöter. Fyra ledamöter från respektive region norr, mitt och syd.

Region norr

Lovisa Westling
Ordförande

Verksamhetsledare i Leader Lappland 2020

070-882 06 10

NN
Styrelseledamot

Ledamot i Leader Lappland 2020

Sören Oscarsson
Styrelseledamot

Verksamhetsledare i Leader 3sam

Anna Winther
Styrelseledamot

 Leader Lappland 2020

Specialområde: företagande på landsbygden och förutsättningar för det.

Min mest oväntade talang: bra på att måla hus, både in- och utvändigt. 

Linda Tapper

Leader Tornedalen

Region mitt

Jan Owe-Larsson
Vice ordförande

Ordförande i Folkungaland

Jenny Edvinsson
Styrelseledamot

Verksamhetsledare i Leader Höga Kusten

  • Vilket är ditt specialområde inom Leader – vad brinner du extra mycket för? Övergripande ansvar och strategiska frågor. Brinner för att ta ett helikopterperspektiv och bidra till att hitta de smarta vägarna för att nå målen tillsammans. Strategisk samverkan och regional utveckling är stora drivkrafter.
  • I vilka sammanhang representerar du Lokal Utveckling Sverige? Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet Landsbygdsnätverkets grupp för den Nationella Leaderkonferensen
  • Vilken är din mest oväntade talang? Förutom att läsa mellan rader och förstå vad folk menar, drivs av och vill (fast de egentligen inte alltid sett det själva) så gör jag en sjukt god rabarberlemonad.
Leif Eriksson
ledamot

Ledamot i Leader Upplandsbygd

Mia Lundqvist
Styrelseledamot

Verksamhetsledare i Leader Mälardalen

Vilket är ditt specialområde inom Leader – vad brinner du extra mycket för? Jag gillar att jobba med utveckling och eldsjälar på riktigt lokal nivå – på by- och bygdenivå. Jag tycker också att det är väldigt viktigt med den internationella samverkan inom Leader, att LUS är medlem i ELARD är jättebra, tycker jag.

I vilka sammanhang representerar du Lokal Utveckling Sverige? Jag är LUS/Landsbygdsnätverkets representant i Rural Networks Assembly samt i LEADER/CLLD Subgroup. Båda nätverken drivs av DG-AGRI och vi träffas i Bryssel någon eller ett par gånger per år, även om mötena varit digitala nu under pandemin.

Vilken är din mest oväntade talang? Jag har nog inga speciella talanger är jag rädd… fast jag är ganska bra på att göra köttbullar, trava ved och att stava!

Region syd

Ann-Charlotte Thörnblad
Styrelseledamot

Verksamhetsledare i Leader MittSkåne Utveckling 

  • Vilket är ditt specialområde inom Leader – vad brinner du extra mycket för? Eftersom jag tidigare arbetat med ESF-projekt, ungdomssatsningar och destinationsutveckling från offentligt håll, har jag erfarenheter och kunskaper inom flerfond och offentlig verksamhet. Men brinner lite extra gör jag för förankring kring trepart – när olika nivåer faktiskt måste lyssna på varandra och bidrar utifrån sin kompetens. Mitt allra första Leaderprojekt var ett bygdeutvecklingsprojekt som fått stort genomslag, så jag tror stenhårt på LEADER-metoden när det gäller samhällsutveckling ur gräsrotsperspektiv.
  • I vilka sammanhang representerar du Lokal Utveckling Sverige? ÖK LLU
  • Vilken är din mest oväntade talang? Inte direkt en talang, men erfarenhet av. Jag tänkte från börja arbeta inom skogsbruk, och gick också en utbildning där man bl a fick köra skogsmaskin. Så jag kunde (definitivt inte kan, för maskinerna har förändrats) spaka tunga skogsmaskiner.
Lovisa Johansson Hollsten
ledamot

Verksamhetsledare i Leader Nordvästra Skaraborg 

Tommy Andersson
Styrelseledamot

Ordförande i SydostLeader

Resurser

Maria Lundgren
VerksamhetsledareMarion Eckardt
Kontakt ELARD
Verksamhetsledare i
Lokalt ledd utveckling Halland
Sven-Anders Svensson
Sekreterare/kassör
Ekonomiansvarig i
Lokalt ledd utveckling Halland

Valberedning

Susanne Ortmanns
ledamot
(Region Mitt)

Verksamhetsledare i
Leader Stockholmsbygd

Vakant
Vakant