Styrelsen

Styrelsen för LUS, Lokal Utveckling Sverige, utgörs av tolv ledamöter. Fyra ledamöter från respektive region norr, mitt och syd.

Region norr

Lovisa Carneland
Ordförande

Verksamhetsledare i
Leader Lappland 2020

070-882 06 10

Stig-Lennart Karlsson
ledamot
Ledamot i
Leader Lappland 2020
Sören Oscarsson
ledamot
Verksamhetsledare i
Leader 3sam
Rickhard Lantto
ledamot

Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020

Region mitt

Jan Owe-Larsson
Vice ordförande
Ordförande i
Folkungaland
Jenny Edvinsson
Ledamot

Verksamhetsledare i
Leader Höga Kusten

Ewa Ryhr Andersson
ledamot
Verksamhetschef i
Växtlust Värmland
Mia Lundqvist
ledamot
Verksamhetsledare i
Leader Mälardalen

Region syd

Lars Björneld
ledamot
Ordförande i
Leader Bohuskust och gränsbygd
John Gambe
ledamot

Verksamhetsledare i
Leader Gute

Annika Nilsson
ledamot
Verksamhetsledare i
Leader Linné Småland
Kerstin Hallenborg
ledamot
Verksamhetsledare i
Skånes Ess

Resurser

Marion Eckhardt
Kontakt ELARD
Verksamhetsledare i
Lokalt ledd utveckling Halland
Sven-Anders Svensson
Sekreterare/kassör
Ekonomiansvarig i
Lokalt ledd utveckling Halland
Johanna Grundström
Kommunikatör
Kommunikatör i
Skånes Ess

Valberedning

Susanne Ortmanns
sammankallande
(Region Mitt)

Verksamhetsledare i
Leader Stockholmsbygd

Leif Engström
ledamot
(Region Norr)

LAG
Spira Mare 2020

Jennifer Cronborn
ledamot
(Region Syd)

Projektledare i
MittSkåne Utveckling