Styrelsen

Styrelsen för LUS, Lokal Utveckling Sverige, utgörs av tolv ledamöter. Fyra ledamöter från respektive region norr, mitt och syd.

Region norr

Lovisa Carneland
Ordförande

Verksamhetsledare i
Leader Lappland 2020

070-882 06 10

Stig-Lennart Karlsson
ledamot
Ledamot i
Leader Lappland 2020
Sören Oscarsson
ledamot
Verksamhetsledare i
Leader 3sam
Vakant

Region mitt

Jan Owe-Larsson
Vice ordförande
Ordförande i
Folkungaland
Jenny Edvinsson
ledamot

Verksamhetsledare i
Leader Höga Kusten

Leif Eriksson
ledamot

Ledamot i
Leader Upplandsbygd

Mia Lundqvist
ledamot
Verksamhetsledare i
Leader Mälardalen

Region syd

Ann-Charlotte Thörnblad
ledamot

Verksamhetsledare i
Leader MittSkåne Utveckling 

John Gambe
ledamot

Verksamhetsledare i
Leader Gute

Lovisa Johansson Hollsten
ledamot

Verksamhetsledare i
Leader Nordvästra Skaraborg 

Karin Andersson
ledamot

Ledamot i
Astrid Lindgrens Hembygd

Resurser

Marion Eckhardt
Kontakt ELARD
Verksamhetsledare i
Lokalt ledd utveckling Halland
Sven-Anders Svensson
Sekreterare/kassör
Ekonomiansvarig i
Lokalt ledd utveckling Halland
Maria Lundgren
Kommunikatör

Kommunikatör

Valberedning

Susanne Ortmanns
ledamot
(Region Mitt)

Verksamhetsledare i
Leader Stockholmsbygd

Vakant
Vakant