Styrelsen

Region norr

Stig-Lennart Karlsson
ledamot
Ledamot i
Leader Lappland 2020
Lovisa Carneland
Ordförande
Verksamhetsledare i
Leader Lappland 2020
Sören Oscarsson
ledamot
Verksamhetsledare i
Leader 3sam
Kjell-Arne Wallin
ledamot
Ordförande i
Leader Polaris 2020

Region mitt

Susanne Ortmanns
ledamot
Verksamhetsledare i
Leader Stockholmsbygd
Ewa Ryhr Andersson
ledamot
Verksamhetschef i
Växtlust Värmland
Mia Lundqvist
ledamot
Verksamhetsledare i
Leader Mälardalen
Jan Owe-Larsson
ledamot
Ordförande i
Folkungaland

Region syd

Lars Björneld
ledamot
Ordförande i
Leader Bohuskust och gränsbygd
Susann Cardell
ledamot
LAG-ledamot i
Leader Nordvästra Skåne med Öresund
Annika Nilsson
ledamot
Verksamhetsledare i
Leader Linné Småland
Kerstin Hallenborg
ledamot
Verksamhetsledare i
Skånes Ess

Resurser

Marion Eckhardt
Kontakt ELARD
Verksamhetsledare i
Lokalt ledd utveckling Halland
Sven-Anders Svensson
Sekreterare/kassör
Ekonomiansvarig i
Lokalt ledd utveckling Halland
Johanna Grundström
Kommunikatör
Kommunikatör i
Skånes Ess

Valberedning

Ulf Molin
sammankallande
(Region Syd)
LAG Leader Nordvästra Skåne med Öresund
Kalle Hedin
ledamot
(Region Mitt)
LAG Leader Nedre Dalälven

Leif Engström
ledamot
(Region Norr)
LAG Spira Mare 2020