Om LUS

LUS är en intresseförening för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Föreningen arbetar för att stärka och vidareutveckla leadermetoden.

LUS är en resurs för att föra fram och driva frågor gällande leadermetoden i ett nationellt och internationellt perspektiv och påverka organisationer, myndigheter och beslutande organ, samt genom att öka kunskapsutbytet mellan leaderorganisationerna.

Fokusområden:

– Samverkan för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Utifrån våra medlemmars behov vill vi föra en dialog med centrala aktörer. Allt för att skapa förutsättningar för ett lyckat genomförande av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i hela landet.

– Kvalitetshöjning i medlemsorganisationerna

Behovet hos våra medlemmar för kurser och utbildningar i frågor som gäller arbetsgivaransvar, styrelsens ansvar m.m. ska undersökas. Den grundläggande uppfattningen är dock att den största medlemsnyttan kan hämtas direkt från medlemmarna för medlemmarna. Vi vill därför prioritera att arbeta för att kunskapsutbytet mellan organisationerna ökar.

– Internationellt samarbete

LUS ser ett stort värde i vårt medlemskap i ELARD. Vi ser stora möjligheter till informationsutbyte med våra europeiska kollegor för att kunna genomföra lokalt ledd utveckling ännu bättre i Sverige. Genom att ta ett ledarskap i ELARD kan vi ytterligare visa på hur framåtsträvande och nytänkande Sverige tar på sig landsbygdsfrågor och innovativa, medskapande processer, som leadermetoden är. Genom att ta ledarskapet i ELARD kan vi också arbeta för att förbättra metoden ytterligare i Europa och i Sverige.

Det är vår övertygelse att det underifrånperspektiv som vi och föreningarna runt Sverige representerar ska bli en värdefull kontaktyta för politiken och berörda departement. Vår ambition är också att på ett konstruktivt sätt stödja dagens förvaltande myndighet så att innovationer för investeringar och utveckling blir enkelt för landsbygdens eldsjälar.