LUS yttrande kring parlamentariska landsbygdskommittens slutbetänkande 2017-03-21

Sedan juni 2015 har den parlamentariska landsbygdskommittén arbetat med målet att presentera ett slutbetänkande med förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I mars förra året kom ett delbetänkande och den 4 januari 2017, presenterades slutbetänkandet. Här kan ni läsa LUS yttrande kring slutbetänkandet. 2017-03-21 LUS yttrande kring parlamentariska landsbygdskommittens slutbetänkande

Vårens LUS-träff och årsmöte 2017

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till vårens LUS-träff och årsmöte som kommer att hållas den 15 maj i Sollefteå på Hotell Hallstaberget! Länk för dagordning. Kostnad för logi och mat i samband med årsmötet: 1 650 kr (inkl. moms) per person. Då ingår lunch, middag, frukost och logi på Hotell Hallstaberget. Detta får ert eget […]

Årets leaderträff den 16-17 maj

Den 16-17 maj arrangerar Landsbygdsnätverket och Leader Höga Kusten årets leaderträff och platsen är Hallstaberget i Sollefteå. Temat för träffen är ”Företagsamma landsbygder – Entreprenörskap handlar om kreativitet, initiativkraft, nytänk och mångfald!” Länk till mer information anmälan,

LUS ställningstagande 2017-02-07

Sedan föreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS) bildades 2015 har styrelsen på medlemmarnas uppdrag fört regelbundna dialogsamtal med Jordbruksverket. Syftet har hela tiden varit att underlätta genomförandet av Lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet. Dessa dialogmöten är viktiga och vi hoppas och tror att de kommer att fortsätta så länge det behövs. Styrelsen i LUS har förståelse […]

The Tartu Declaration Renewing LEADER/CLLD for 2020+

Den 22-23 november 2016 hölls ELARD:s konferens ”Renewing LEADER/CLLD for 2020+: Celebrating 25 years of LEADER in Europe!” i Tartu, Estland. 140 delegater från 25 europeiska länder representerade cirka 2000 LAG, landsbygdsnätverk, förvaltningsmyndigheter och Europeiska kommissionen. Konferensen resulterade i en vision för LEADER/CLLD fram till år 2027: The Tartu Declaration Renewing LEADER/CLLD for 2020+

Referat från dialogmöte med Jordbruksverket 2016-12-16

Deltagare: Kerstin Hallenborg, LUS Sven-Anders Svensson, LUS Susanne Ortmans, LUS Sören Oscarsson, LUS Marie Oscarsson, LUS Annelie Ström, SJV Carin Alfredsson, SJV, endast fm Karolina Dahlberg, SJV, endast fm Maria Gustavsson, SJV Therese Johansson, SJV Beata Allén, Landsbygdsnätverket, del av fm Genomgång av frågor och svar från förra mötet: Rimlighetsbedömning  Referenslista Ideellt arbete – rimlighetsbedömning […]

Refererat från styrelsemöte 2016-11-25

Rapport från möte med Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg. Bland annat överlämnades en enkät om hur ansökningar, regelverk och handläggning upplevs av leaderkontoren. Rapport från dialogmöte med Jordbruksverkets LLU-enhet. Bland annat beslutades att fortsätta dialogen den 16 december, en heldag med praktiskt arbete. Rapport från ELARD:s styrelsemöte som ägt rum i samband med en nätverksträff i […]