LEADER Reloaded 26-28 september 2018

The ELARD conference on the heartbeat of the LEADER community Genom medlemskapet i LUS följer medlemskap i ELARD. Ta möjligheten att träffa andra LAG-grupper och bidra med era erfarenheter av leadermetoden inför nästa period. Sista dag för anmälan är 31 augusti. https://leaderconference.minhaterra.pt    

Årsmöte 2018

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till vårens LUS-träff och årsmöte som hålls på Öland den 23 april i anslutning till den nationella leaderträffen. Du anmäler dig till årsmötet via Landsbygdsnätverkets webbformulär senast 20 mars. Tid för årsmötet: den 23 april kl. 13.30 (gemensam lunch 12.30) Plats: Strand Hotell Borgholm Du betalar ett paketpris för boende och konferensavgift direkt till […]

ELARD short survey on CLLD multi-funds implementation

The aim of the survey was to provide evidence of the added value of different funds for the implementation of local development strategies. In order to improve CLLD implementation in member states concrete complications of CLLD multifund implementation were explored as well. ELARD asked members who’s LAGs (in some regions or in entire country) use […]

Föreslår eget program för lokal utveckling: The Venhorst Declaration

Skarpa förslag för kraftfull lokal utveckling i programperioden 2021-2027 presenteras i den så kallade Venhorst-deklarationen, som sammanlagt 250 deltagare från 40 europeiska länder framtog under Europeiska landsbygdsriksdagen i Venhorst  18-21 oktober 2017. I deklarationen föreslås att 10% från vardera av landsbygdsfonden, regionalfonden, socialfonden samt havs- och fiskerfonden ska avsättas till en särskild fond för Lokalt […]

Framställan avseende meddelande 46/2017

Den 20 juni 2017 gick Jordbruksverket ut med Meddelande 46/2017 – Förtur i handläggningskön vid ansökan om stöd. I meddelandet framgår att det kommer att bli förtur genom snabbspår för de leaderhandläggare som inte längre behöver handläggningskontrolleras. Det innebär att alla ansökningar som handlagts av ”klara handläggare” kommer att gå före i kön. LUS har […]

Role of bottom-up approach renewing ESI Funds for 2021-2027

ELARD med medlemmar (alltså även LUS) bjuder in leaderområden, MEP, kommissionen, leadernätverk från medlemsstaterna andra partner runt om i Europa Det huvudsakliga temat på mötet är förnyelsen av landsbygdspolitiken till nästa programperiod 2021-2027. Paneldiskussionen fokuserar på att stärka lokalt engagemang och delaktighet. Vi förväntar oss ca 60 deltagare från olika leaderområden, leadernätverk, MEP, kommissionen,  ENRD […]

Co-creating the future of tourism

Tourism is becoming the world’s leading industry, topping the most important economic sectors. A new ecosystem is emerging that brings together economic, environmental, social and cultural resources to create value for all stakeholders. Tourism is one of the most influential drivers of change globally propelling prosperity and wellbeing for growing numbers of countries. INVTUR is […]

Landsbygdsnätverkets leaderträff – Höga Kusten

Den 16-17 maj arrangerar Landsbygdsnätverket och Leader Höga Kusten årets leaderträff och platsen är Hallstaberget i Sollefteå. Temat för träffen är ”Företagsamma landsbygder – Entreprenörskap handlar om kreativitet, initiativkraft, nytänk och mångfald!” Länk till mer information anmälan,

Ny styrelse för LUS

Så har LUS, Lokal Utveckling Sverige, haft sitt årsmöte. Mötet var förlagt på Hotell Hallstaberget i samband med den nationella leadernätverksträffen och närmre 40 leaderområden fanns representerade med cirka 60 närvarande deltagare. En ny styrelse valdes och Lovisa Carneland valdes till ordförande. Region SYD Lars Björneld, Leader Bohuskust och gränsbygd Annika Andersson, Leader Sjuhärad Annika […]