ELARD i Kina: På väg…

Så här i förberedelsetider, på flygplatsen, hittar jag lite tid att reflektera. Mänskliga rättigheter: självklart är det en fråga vi ställt oss hur vi,som ELARD, kan samarbeta med kinesiska regeringen. Vi är inte naiva, men vi tänker att det är alldeles utmärkt om vi kan implementera LEADER-metoden i Kina, som en del i ökad delaktighet […]

Nytt samarbete med Kina för landsbygdsutveckling

Fem ledamöter från ELARD (The European LEADER Association for Rural Development) ingår bland totalt 11 delegater som inbjudits av kinesiska regeringen att delta i  en veckas rundresa 13-21 oktober till olika kinesiska landsbygdsutvecklingsinstitutioner. Resan är en uppstart av samarbete mellan ELARD och Kina. För LUS (Lokal Utveckling Sverige) deltar jag, Marion Eckardt, verksamhetsledare för Lokalt ledd utveckling […]

Remissvar: kommissionens förslag till förordningar inom sammanhållningspolitiken

Lokal Utveckling Sveriges (LUS) svar på Remiss dnr N2018-03829-RTS  om kommissionens förslag till förordningar inom sammanhållningspolitiken. Ladda ner fullständiga remissvaret. Sammanfattning LUS delar den övergripande bedömningen rörande regelförenklingar, en ny leveransmodell och att medlemsländerna mer självständigt ska kunna bestämma arbetssättet och stöden för att uppnå de gemensamma EU-målen i kommande programperiod. LUS vet att leadermetoden […]

LEADER Reloaded 26-28 september 2018

The ELARD conference on the heartbeat of the LEADER community Genom medlemskapet i LUS följer medlemskap i ELARD. Ta möjligheten att träffa andra LAG-grupper och bidra med era erfarenheter av leadermetoden inför nästa period. Sista dag för anmälan är 31 augusti. https://leaderconference.minhaterra.pt    

Årsmöte 2018

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till vårens LUS-träff och årsmöte som hålls på Öland den 23 april i anslutning till den nationella leaderträffen. Du anmäler dig till årsmötet via Landsbygdsnätverkets webbformulär senast 20 mars. Tid för årsmötet: den 23 april kl. 13.30 (gemensam lunch 12.30) Plats: Strand Hotell Borgholm Du betalar ett paketpris för boende och konferensavgift direkt till […]

ELARD short survey on CLLD multi-funds implementation

The aim of the survey was to provide evidence of the added value of different funds for the implementation of local development strategies. In order to improve CLLD implementation in member states concrete complications of CLLD multifund implementation were explored as well. ELARD asked members who’s LAGs (in some regions or in entire country) use […]

Föreslår eget program för lokal utveckling: The Venhorst Declaration

Skarpa förslag för kraftfull lokal utveckling i programperioden 2021-2027 presenteras i den så kallade Venhorst-deklarationen, som sammanlagt 250 deltagare från 40 europeiska länder framtog under Europeiska landsbygdsriksdagen i Venhorst  18-21 oktober 2017. I deklarationen föreslås att 10% från vardera av landsbygdsfonden, regionalfonden, socialfonden samt havs- och fiskerfonden ska avsättas till en särskild fond för Lokalt […]

Framställan avseende meddelande 46/2017

Den 20 juni 2017 gick Jordbruksverket ut med Meddelande 46/2017 – Förtur i handläggningskön vid ansökan om stöd. I meddelandet framgår att det kommer att bli förtur genom snabbspår för de leaderhandläggare som inte längre behöver handläggningskontrolleras. Det innebär att alla ansökningar som handlagts av ”klara handläggare” kommer att gå före i kön. LUS har […]

Ny styrelse för LUS

Så har LUS, Lokal Utveckling Sverige, haft sitt årsmöte. Mötet var förlagt på Hotell Hallstaberget i samband med den nationella leadernätverksträffen och närmre 40 leaderområden fanns representerade med cirka 60 närvarande deltagare. En ny styrelse valdes och Lovisa Carneland valdes till ordförande. Region SYD Lars Björneld, Leader Bohuskust och gränsbygd Annika Andersson, Leader Sjuhärad Annika […]

Role of bottom-up approach renewing ESI Funds for 2021-2027

ELARD med medlemmar (alltså även LUS) bjuder in leaderområden, MEP, kommissionen, leadernätverk från medlemsstaterna andra partner runt om i Europa Det huvudsakliga temat på mötet är förnyelsen av landsbygdspolitiken till nästa programperiod 2021-2027. Paneldiskussionen fokuserar på att stärka lokalt engagemang och delaktighet. Vi förväntar oss ca 60 deltagare från olika leaderområden, leadernätverk, MEP, kommissionen,  ENRD […]