Ny styrelse för LUS

Så har LUS, Lokal Utveckling Sverige, haft sitt årsmöte. Mötet var förlagt på Hotell Hallstaberget i samband med den nationella leadernätverksträffen och närmre 40 leaderområden fanns representerade med cirka 60 närvarande deltagare. En ny styrelse valdes och Lovisa Carneland valdes till ordförande.

Region SYD
Lars Björneld, Leader Bohuskust och gränsbygd
Annika Andersson, Leader Sjuhärad
Annika Nilsson, Leader Linné Småland
Kerstin Hallenborg, Skånes Ess

Region MITT
Susanne Ortmanns, Leader Stockholmsbygd
Ewa Ryhr Andersson, Växtlust Värmland
Mia Lundqvist, Leader Mälardalen
Jan-Owe Larsson, Folkungaland

Region NORR
Lovisa Carneland, URnära Ideell Förening
Sören Oscarsson, Leader 3sam
Kjell-Åke Wallin, Leader Polaris 2020
Ann-Louise Lövgren Engström, Spira Mare 2020

hallstaberget

Posted in Årsmöten, Nyhet.