Ny rapport: sammanfattning av makroundersökningen ”Vilken framtid vill du ha på din landsbygd?”

För det första – ett varmt tack till alla engagerade personer som har svarat på vår undersökning, och ett stort tack också till alla LUS medlemmar för hjälpen med att distribuera undersökningen! Utan ert bidrag, skulle denna undersökning inte ha besvarats från svenska deltagare!

Från maj till augusti 2020 besvarade 3 436 personer från 26 olika länder vår undersökning, 419 av dessa kom från Sverige. I rapporten kan du hitta allmänna slutsatser med mer detaljer, men här är våra viktigaste resultat:

Allmänna slutsatser

 1. Invånare i landsbygderna vill ha grundläggande service och arbetstillfällen 80,2% av de svarande rankar arbetstillfällen och bra anställningsvillkor som en av de tre viktigaste förutsättningarna i landsbygdsområdena. Men i Sverige är det flest som väljer ”Närhet till samhällstjänster i jämförbar nivå med situationen i större städer”. Sett över hela Europa väljer 61,5 % av de svarande “Närhet till samhällstjänster…” som en av de tre viktigaste.

  Den lokala service som landsbygdsboende efterfrågar mest ligger på en grundläggande nivå.

  Den service som landsbygdsborna behöver och värderar högst enligt denna undersökning är följande:

  • Hälso- och sjukvård
  • Utbildning
  • Äldreomsorg
  • Bredbandsanslutning
  • Bostäder

   Notera att denna service inte nödvändigtvis går att ersätta med digitala tjänster.

Landsbygdernas befolkning saknar – fortfarande – en del grundläggande service som den urbana befolkningen tar för given. Avsaknaden av sådan service är mycket viktiga “pushfaktorer” för potentiella inflyttare (nationella och internationella) till landsbygderna.

 1. Landsbygdernas avgörande betydelse för samhället som helhet måste erkännas, den stereotypa och negativa bilden av landsbygdsområdena hos den urbana befolkningen och hos beslutsfattare behöver ändras och den urbana normen brytas.
  Den andra slutsatsen är dragen utifrån fritextsvaren, som tidigare redovisats. Den betyder att offentliga investeringar i utvecklingen av landsbygdsområden (förutom jordbruk) borde vara lika stor per capita som motsvarande utvecklingsinvesteringar i städerna. Det är dags att ändra narrativen kring landsbygderna, att anställa och investera i landsbygdsbefolkningen för att stödja denna förändring. Människor som bor och arbetar i landsbygdsområden har ett annat perspektiv.
 1. Utvidga LEADER-metoden till det verktyg för flernivåtyre den skulle kunna vara. Denna slutsats kunde dras både ur statistiken från flervalsfrågorna och ur fritextsvaren. Det finns mycket information om LEADER i fritextsvaren och där syns tydligt att LEADER/CLLD har ett mycket starkt stöd i landsbygdsområdena och att LEADER bör utvidgas. LEADER har agerat flexibelt och lösningsfokuserat i den nuvarande krisen och det är en metod med 25 års erfarenhet. LEADER/CLLD kan och bör betraktas som tillförlitligt, även för att leda landsbygdsområden in i framtiden.

Ladda ner rapporten (pdf)

Posted in ELARD.