Hur vill du se ditt framtida Europa?

Hur ska vi tillsammans forma Europas framtid? Gör din röst hörd på den gemensamma plattformen Konferensen om Europas framtid: https://futureu.europa.eu/?locale=sv

Vem kan delta?

EU-medborgare, europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter och andra organisationer som vill anordna evenemang och bidra med idéer.

Hur kan jag engagera mig?

Dela dina idéer
Diskutera idéer
Delta i ett evenemang
Anordna ett evenemang

Senast våren 2022 förväntas konferensen att nå slutsatser som ska visa vägen framåt för Europa.

Posted in Okategoriserade.