Framställan avseende meddelande 46/2017

Den 20 juni 2017 gick Jordbruksverket ut med Meddelande 46/2017 – Förtur i handläggningskön vid ansökan om stöd. I meddelandet framgår att det kommer att bli förtur genom snabbspår för de leaderhandläggare som inte längre behöver handläggningskontrolleras. Det innebär att alla ansökningar som handlagts av ”klara handläggare” kommer att gå före i kön. LUS har diskuterat denna fråga med våra medlemmar och det framkommer tydligt att detta sätt att hantera handläggningen inte är optimalt för att få ner kötiderna på inneliggande projektansökningar.

Utifrån detta så framställer vi om följande förändring:

1. LUS har den 7 februari 2017 skickat in ett ställningstagande till Jordbruksverket där vi påtalat att handläggningstiden om 90 dagar ska innefatta att ärendet är beslutat 90 dagar efter det är LAG-klart. I dagsläget har detta inte uppfyllts utan väntetider på ett beslut överstiger 90 dagars handläggning hos er. LUS anser att denna fråga bör vara prioriterad och att Jordbruksverket får ner kötiden till rimlig tid dvs. ett beslut om projektstöd inom 90 dagar.

2. Att Jordbruksverket låter ”klara handläggare” gå före i kön anser LUS är orimligt. Det innebär att de projektsökande som handläggs av ett leaderkontor som inte har ”klara handläggare” får ännu längre handläggningstid och kommer därför inte att kunna starta sitt projektarbete som planerat vilket riskerar att projekten inte kan fullföljas i enlighet med projektplan.
LUS anser att Jordbruksverket bör fokusera på att alla leaderkontor har ”klara handläggare”. Som ett steg i detta bör Jordbruksverket fokusera arbetet på att vara tydliga med vad en ansökan ska innehålla. I dagsläget begärs olika typer av kompletteringar på liknande ansökningar då handläggarna på projektstödsenheten gör olika bedömningar. LUS anser att detta är ett viktigare problem att ta tag i.

3. LUS begär att Jordbruksverket ska arbeta för att komma i fas med den kö av inneliggande projekt som finns och att de projektägare som väntat längst på beslut ska hanteras först. Nyinkomna projektansökningar ska även dessa hamna i kö och hanteras i kronologisk ordning.

4. LUS anser att Jordbruksverket ska återkalla meddelande 46/2017 och fokusera arbetet på att komma i fas med 90 dagars handläggningstid för beslut i stället.

Vänliga hälsningar
LUS styrelse

170710 Svar till LUS

Posted in Okategoriserade.