Förslag för ett framtida Europa i balans

Hämta skriften i pdf här

Mitt i Covid-19-krisen är ELARD (en förening som representerar 26 nationella nätverk och omkring 2 200 Lokala AktionsGrupper (LAG) – som i sin tur täcker en landyta med en befolkning på mer
än 150 miljoner invånare och 52 % av EU:s landsbygdsbefolkning)  redo att planera mot en framtid tillsammans med lokala, nationella och europeiska institutioner, myndigheter och regeringar.
Framtiden är här och nu, och vi behöver anpassa oss.

Landsbygdsområdena har drabbats hårt av krisen. Särskilt drabbade är små och medelstora företag inom turistsektorn, restauranger, kaféer och detaljhandel. Småskaliga producenter (fiske- och jordbruksprodukter) som är nischade mot restauranger ser en nedgång i försäljning och intäkter på 80% eller mer.
I vissa medlemsstater har lokala marknader varit stängda i upp till 1,5 månader, vilket starkt påverkar småskaliga jordbrukares och livsmedelsproducenters inkomster. Kultur-, och föreningslivet påverkas kraftigt, eftersom alla sådana aktiviteter är, eller har varit, nästan helt förbjudna i alla medlemsstater, vilket leder till inte bara ekonomiska problem, utan också ökad isolering och ökade hälsoproblem.

Goda nyheter från landsbygdsområden visar att i somliga medlemsstater kan livet fortsätta ganska mycket som tidigare. Medborgarna kan gå ut och njuta av naturen och vårda sin fysiska och psykiska hälsa. Att träffa vänner och familj utomhus eller på andra platser med gott om utrymme är också fortfarande möjligt. Naturturismen ökar i länder som inte är nedstängda, särskilt den lokala turismen, från närliggande städer och byar. Hälsosamma lokala livsmedel visar en ökad efterfrågan från kunder i gårdsbutiker, lokala bagerier, befintliga eller nyöppnade plattformar för direktförsäljning från producent till konsument och så vidare. I områden med väl utvecklad infrastruktur och bredband anpassar sig
många aktörer mycket snabbt till den nya situationen, medan vissa aktörer blir efter.

Det är ELARD:s uppfattning att för att bygga ett resilient Europa behövs det balans mellan städer och landsbygder. ELARD hävdar att Leader/CLLD är ett viktigt verktyg för att bygga ett Europa
i balans. Lokala AktionsGrupper/Leaderområden omfattar idag 152 746 242 av Europas invånare, 52 % av landsbygdsbefolkningen i EU. Ännu fler invånare omfattas när Lokala aktionsgrupper för fiske (FLAG) och urbana LAG-grupper, som också är medlemmar i ELARD, räknas in. Det totala antalet LAG-grupper i EU idag är cirka 3300 och cirka 2200 av dessa är anslutna till ELARD, från 26 olika nationella nätverk.

The voice of rural Europe for the future of Europe’s sidor är fyllda med information om denna framgångsrika metod. Den ivriga läsaren kan enkelt hitta ELARDs – och LUS – förslag för framtiden på de två sista sidorna.

Hämta skriften i pdf här

Posted in ELARD, Kommande programperiod.