Expertgrupp för EU-fonder

Kommissionen har på basis av artikel 5(6) i förordning (EU) nr 1303/2013 (förordning om gemensamma bestämmelser) tillsatt en expertpartnergrupp på EU-nivå på området för europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för programperioden 2014–2020.

European Leader Association for Rural Development (ELARD) har en plats i Expertpartnergruppen ”Strukturerad dialog med europeiska struktur- och investeringsfonder”, där Marion Eckardt företräder ELARD.

Uppdraget för expertgruppen i den strukturerade dialogen är att etablera en öppen, ärlig och informell dialog med partner som är verksamma på området för ESI-fonder. Den strukturerade dialogen är en mekanism för att skapa ömsesidigt förtroende med avsikten att föra ESI-fonderna närmare det civila samhället, bistå kommissionen i utvecklingen av denna politik inom olika fackområden och diskutera ESI-fondernas genomförande.

Läs mer: https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/communication/structured-dialogue-with-partners/

Posted in ELARD, Nyhet.