Latest Past Evenemang

Role of bottom-up approach renewing ESI Funds for 2021-2027

Bryssel

ELARD med medlemmar (alltså även LUS) bjuder in leaderområden, MEP, kommissionen, leadernätverk från medlemsstaterna andra partner runt om i Europa Det huvudsakliga temat på mötet är förnyelsen av landsbygdspolitiken till nästa programperiod 2021-2027. Paneldiskussionen fokuserar på att stärka lokalt engagemang och delaktighet. Vi förväntar oss ca 60 deltagare från olika leaderområden, leadernätverk, MEP, kommissionen,  ENRD […]

Co-creating the future of tourism

University of Aveiro

Tourism is becoming the world’s leading industry, topping the most important economic sectors. A new ecosystem is emerging that brings together economic, environmental, social and cultural resources to create value for all stakeholders. Tourism is one of the most influential drivers of change globally propelling prosperity and wellbeing for growing numbers of countries. INVTUR is […]

Landsbygdsnätverkets leaderträff – Höga Kusten

Den 16-17 maj arrangerar Landsbygdsnätverket och Leader Höga Kusten årets leaderträff och platsen är Hallstaberget i Sollefteå. Temat för träffen är "Företagsamma landsbygder - Entreprenörskap handlar om kreativitet, initiativkraft, nytänk och mångfald!" Länk till mer information anmälan,