ELARD

Medlemskapet i LUS innebär även medlemskap i ELARD, (European LEADER Association for Rural Development). ELARD är en internationell ideell förening, inrättad för att förbättra livskvaliteten på landsbygden och att bibehålla befolkningen på landsbygden genom hållbar, integrerad lokal utveckling.

ELARD grundades i Belgien 1999 av de nationella föreningarna för LEADER från länderna Frankrike, Grekland, Irland, Italien och Spanien.

Syftet med ELARD är att stötta landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden och underlätta nätverkande och samarbete genom transnationella projekt. ELARD stöttar även de nybildade landsbygdsnätverken i EU:s nya medlemsländer.

För närvarande är mer än 800 lokala aktionsgrupper medlemmar, antingen genom sina nationella eller regionala nätverk eller som enskilda medlemmar. Idag kommer ELARD:s medlemmar från följande 22 stater: Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Republic of Macedonia, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien , Spanien, Sverige och Storbritannien.

Läs mer om ELARD på deras webbsida.