ELARD

Medlemskapet i LUS innebär även medlemskap i ELARD, (European LEADER Association for Rural Development).

Syftet med ELARD är att stötta landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden och underlätta nätverkande och samarbete genom transnationella projekt. ELARD stöttar även de nybildade landsbygdsnätverken i EU:s nya medlemsländer.

ELARD grundades i Belgien 1999 av de nationella föreningarna för LEADER från länderna Frankrike, Grekland, Irland, Italien och Spanien.

ELARD sammanför nära 2500 lokala aktionsgrupper från 26 länder: Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Moldavien, Nordmakedonien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige.

Läs mer om ELARD på deras webbsida.