ELARD i Kina: Första kvällen

Ni Hao! Första kvällen är avklarad. På söndagkvällen blev vi bjudna på middag av Zhang Jianguo, vice ministern för ministeriet för teknologi och vetenskap, samt bihang. Mycket spännande upplevelse.

Kina har antagit en rural vitalization strategy. Inom ramen för detta, är vårt det första internationella samarbetsavtal som som skrivits och påbörjats! Jag frågade om data och statistik runt landsbygden, men jag tror att det kanske inte finns helt på det sättet, eftersom Kina är så ofantligt stort. Bilden som skildras är att kanske 50% av befolkningen lever på landsbygden och med det menar de människor utanför städerna. (Jag efterfrågade också en definition på landsbygd, men det har dom inte).

Jag frågade även om bakgrunden till strategin, alltså vilka problem de vill bekämpa. Och en viktig del är fattigdomsbekämpning, i Kina är fattigdomen fortfarande lokaliserad till landsbygden. Men de har även problem med för snabbt växande städer, vilket börjar nå ohållbara situationer. Och våra middagssällskap uttryckte ett behov av att få flyttströmmarna att avstanna, liksom att de vill säkra livsmedel och råvaruförsörjningen. Just att bekämpa de socio-ekonomiska skillnaderna är nog viktigt, i ett tal för inte så länge sedan sade Xi Jinping (generalsekreteraren för CPC) att ”Winning the battle against poverty is a priority task of the rural vitalization strategy”.

Jag läste även om fenomenet ”Village democracy” innan jag kom hit och frågade om det på middagen. Kina har ett enpartisystem i vilket endast manliga Han-kineser är i ledningen. I byarna (som det inte heller fanns en definition på), är det dock direktdemokrati, där byns invånare själva väljer lämpade ledare. Dessa behöver inte vara medlemmar i partiet, och är det faktiskt sällan också. Det är nog väldigt olika från by till by hur detta systemet fungerar, delvis fungerar det väldigt väl. Som jag uppfattade det, finns det dock ingen tydlig väg hur byarnas politik och viktiga frågor matar in i den centrala/nationella nivån.

Jag gillar den kinesiska effektiviteten. Vi sågs i foajén och bytte visitkort tio i sex, och började prick sex med middagen, som avtalat. Sedan åt vi middag, tio rätter på en och en halv timme. En delikat rätt avlöste den andra i takten som respektive person åt, en underbar smak efter den andra. (Nej, i Kina äter en inte allt på djuret, detta görs i Hong Kong och södra Kina. Dit ska vi inte. Så det var väldigt fina rätter, även för européer).

Mellan detta avnjöt våra kinesiska gästgivare cigaretter vid bordet med jämna mellanrum, samtidigt som de besvärade sig över hur ogemytligt det är i USA där en inte får röka någonstans. Klockan 19:30 tackade ministern samt anhang för sig och det var klart! Imorgon Shanghai!

Ha det!

Marion

Posted in ELARD and tagged .