Referat från dialogmöte med Jordbruksverket 2016-12-16

Deltagare:
Kerstin Hallenborg, LUS
Sven-Anders Svensson, LUS
Susanne Ortmans, LUS
Sören Oscarsson, LUS
Marie Oscarsson, LUS Annelie Ström, SJV
Carin Alfredsson, SJV, endast fm
Karolina Dahlberg, SJV, endast fm
Maria Gustavsson, SJV
Therese Johansson, SJV
Beata Allén, Landsbygdsnätverket, del av fm

 • Genomgång av frågor och svar från förra mötet:
  • Rimlighetsbedömning
  •  Referenslista
  • Ideellt arbete – rimlighetsbedömning
  • Tid för samråd för rutiner
  • Kreditvärdighet
  • Önskemål
  • Ordförandefrågan
 • Information kring utbildningsbehov och utbildningstillfällen
 • Information från Landsbygdsnätverket
 • Information och önskemål om utbetalning och scanning
 • Dialog och information kring rutiner i handläggningen
 • Genomgång av ALF, FLIT och KUNDAKT

 

Anteckningar från dialogmötet i sin helhet skickas ut per mejl till medlemmar.

Posted in Nyhet.