Porträttbild inomhus. Landsbygdsminister Peter Kullgren 2022-12-12

Hallå där, Peter Kullgren!

– Hur viktig är landsbygdsutveckling genom Leadermetoden för dig? – Det finns ett antal insatser som regeringen bedömer särskilt har bidragit till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar regional utveckling, och därmed till målet för den regionala utvecklingspolitiken. En av dessa insatser för landsbygdsutveckling är lokal utveckling genom Leadermetoden! Nu inleds snart nästa programperiod och […]

Den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027

Nu har Jordbruksverket lämnat in ett förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till Europeiska kommissionen. I denna finns även riktlinjer och föreslagen budget för Leader och landsbygdsutveckling.  Läs mer om vad Sverige säger i denna fråga här: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/12/uppdrag-att-overlamna-forslag-till-sveriges-strategiska-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken-20232027-till-europeiska-kommissionen/ 

Header från Näringsdepartementet, Regeringskansliet

”Ett Europa närmare medborgarna genom lokalt ledd utveckling”

Tack för Er skrivelse.Ni, tillsammans med flera andra leaderområden, har frågat regeringen hur lokalt ledd utveckling ska kunna tillämpas på ett tillfredsställande sätt med tillräckliga medel framöver. Ni föreslår också att det sker en öronmärkning av medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF+) och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF), att regeringen ökar […]

Leader fyller 30 år!

Här kommer en inbjudan till ELARDs konferens för att fira att LEADER fyller 30 år 2021. I direkt anslutning till konferensen planerar LUS att ha ett fysiskt medlemsmöte, tisdagen den 30 november. Mer information om detta kommer att läggas ut här på hemsidan. Här hittar ni info om LEADER 30 years celebration conference: ELARD drar […]

Hur vill du se ditt framtida Europa?

Hur ska vi tillsammans forma Europas framtid? Gör din röst hörd på den gemensamma plattformen Konferensen om Europas framtid: https://futureu.europa.eu/?locale=sv Vem kan delta? EU-medborgare, europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter och andra organisationer som vill anordna evenemang och bidra med idéer. Hur kan jag engagera mig? Dela dina idéer Diskutera idéer Delta i ett evenemang […]

Stärk den Europeiska sammanhållningen genom Lokalt Ledd Utveckling

Niklas Nienaß är en grön parlamentsledamot och koordinator för gruppen i kommittén för regional utveckling (REGI). Sammanhållningspolitiken är inte precis sexig. När vi nådde en överenskommelse om förordningen om gemensamma bestämmelser (CPR) i trepartsförhandlingarna i början av december, fanns det knappt något medieintresse. Vem är intresserad av paraplyförordningen för regionala och strukturfonder, förutom experter? Du […]

Brev till näringsdepartementet

LUS har skrivit brev till ministrarna från Näringdepartementet för att yrka på ett större fokus på landsbygdsutveckling och för lokalt ledd utveckling i hela Sverige. Läs mer: Brev angående lokalt ledd utvecklingBilaga 1: The voice of rural EuropeBilaga 2: Vilken framtid vill du ha på din landsbygd?Bilaga 3: Good practice using LEADER as a multilevel […]

INSTÄLLT – Future of CLLD/LEADER in Sweden 3.4.2020

Med hänsyn till de som drabbas hårdast av viruset vill vi inte riskera att bidra till att smittspridningen i Sverige förvärras. Givet de omständigheter som råder idag runt resande och möten, så har vi valt att ställa in mötet. LUS önskade med denna konferens bidra med underlag för Sveriges beslut om framtida utformning avLokalt Ledd […]

Nu klart: svenskt ordförandeskap för ELARD

Svenska Marion Eckardt från halländska Hyltebruk, är vald till ordförande för European LEADER Association for Rural Development (ELARD). Föreningen samlar 2500 lokala aktionsgrupper och innebär en samverkan för EU:s gräsrötter. Syftet med ELARD är att underlätta nätverkande och kunskapsutbyte över landsgränser samt understödja lokal utveckling genom leadermetoden. De senaste två åren har Marion Eckardt varit vice […]