Årets leaderträff den 16-17 maj

Den 16-17 maj arrangerar Landsbygdsnätverket och Leader Höga Kusten årets leaderträff och platsen är Hallstaberget i Sollefteå. Temat för träffen är ”Företagsamma landsbygder – Entreprenörskap handlar om kreativitet, initiativkraft, nytänk och mångfald!” Länk till mer information anmälan,

En stärkt integration på landsbygden med LEADER

Det stora flyktingmottagandet under 2015 innebär att behoven av goda och hållbara integrationsinsatser har ökat markant. I många av de lokala utvecklingsstrategier som har tagits fram i Sverige finns integration med som ett prioriterat område att arbeta med. Landsbygdsnätverket bjuder därför in dig som är verksam inom landsbygdsutveckling (främst Leader) till en dag för dialog […]