ELARD i Kina: En dag i Shanghai

För det första: allt i Kina är så stort. Och så mycket! Efter upplösningen av planekonomin 1989, har Kinas tillväxt gått i rasande fart. (Jag har två tips till dig som vill veta mer om känslan i Kinas större städer. Det ena är  P1 Sommarprat med Tom Xiong och det andra dokumentären ”Kinas mäktiga kvinnor” […]

ELARD i Kina: Första kvällen

Ni Hao! Första kvällen är avklarad. På söndagkvällen blev vi bjudna på middag av Zhang Jianguo, vice ministern för ministeriet för teknologi och vetenskap, samt bihang. Mycket spännande upplevelse. Kina har antagit en rural vitalization strategy. Inom ramen för detta, är vårt det första internationella samarbetsavtal som som skrivits och påbörjats! Jag frågade om data […]

ELARD i Kina: På väg…

Så här i förberedelsetider, på flygplatsen, hittar jag lite tid att reflektera. Mänskliga rättigheter: självklart är det en fråga vi ställt oss hur vi,som ELARD, kan samarbeta med kinesiska regeringen. Vi är inte naiva, men vi tänker att det är alldeles utmärkt om vi kan implementera LEADER-metoden i Kina, som en del i ökad delaktighet […]

Nytt samarbete med Kina för landsbygdsutveckling

Fem ledamöter från ELARD (The European LEADER Association for Rural Development) ingår bland totalt 11 delegater som inbjudits av kinesiska regeringen att delta i  en veckas rundresa 13-21 oktober till olika kinesiska landsbygdsutvecklingsinstitutioner. Resan är en uppstart av samarbete mellan ELARD och Kina. För LUS (Lokal Utveckling Sverige) deltar jag, Marion Eckardt, verksamhetsledare för Lokalt ledd utveckling […]

LEADER Reloaded 26-28 september 2018

The ELARD conference on the heartbeat of the LEADER community Genom medlemskapet i LUS följer medlemskap i ELARD. Ta möjligheten att träffa andra LAG-grupper och bidra med era erfarenheter av leadermetoden inför nästa period. Sista dag för anmälan är 31 augusti. https://leaderconference.minhaterra.pt    

ELARD short survey on CLLD multi-funds implementation

The aim of the survey was to provide evidence of the added value of different funds for the implementation of local development strategies. In order to improve CLLD implementation in member states concrete complications of CLLD multifund implementation were explored as well. ELARD asked members who’s LAGs (in some regions or in entire country) use […]

The Tartu Declaration Renewing LEADER/CLLD for 2020+

Den 22-23 november 2016 hölls ELARD:s konferens ”Renewing LEADER/CLLD for 2020+: Celebrating 25 years of LEADER in Europe!” i Tartu, Estland. 140 delegater från 25 europeiska länder representerade cirka 2000 LAG, landsbygdsnätverk, förvaltningsmyndigheter och Europeiska kommissionen. Konferensen resulterade i en vision för LEADER/CLLD fram till år 2027: The Tartu Declaration Renewing LEADER/CLLD for 2020+

ELARD konferens 23-24 november 2016

ELARD bjuder in till konferens om LEADER och framtiden den 23-24 november i Tartu, Estland. Alla verksamhetsområden i Europa är välkomna oavsett fond! Expected result: Declaration of LEADER/CLLD for the period of 2021–2027 for submitting to the European Commission and the managing authorities of the member states. Participants: Local action groups, including also FLAGs, Urban […]