Porträttbild inomhus. Landsbygdsminister Peter Kullgren 2022-12-12

Hallå där, Peter Kullgren!

– Hur viktig är landsbygdsutveckling genom Leadermetoden för dig? – Det finns ett antal insatser som regeringen bedömer särskilt har bidragit till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar regional utveckling, och därmed till målet för den regionala utvecklingspolitiken. En av dessa insatser för landsbygdsutveckling är lokal utveckling genom Leadermetoden! Nu inleds snart nästa programperiod och […]

Den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027

Nu har Jordbruksverket lämnat in ett förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till Europeiska kommissionen. I denna finns även riktlinjer och föreslagen budget för Leader och landsbygdsutveckling.  Läs mer om vad Sverige säger i denna fråga här: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/12/uppdrag-att-overlamna-forslag-till-sveriges-strategiska-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken-20232027-till-europeiska-kommissionen/ 

Header från Näringsdepartementet, Regeringskansliet

”Ett Europa närmare medborgarna genom lokalt ledd utveckling”

Tack för Er skrivelse.Ni, tillsammans med flera andra leaderområden, har frågat regeringen hur lokalt ledd utveckling ska kunna tillämpas på ett tillfredsställande sätt med tillräckliga medel framöver. Ni föreslår också att det sker en öronmärkning av medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF+) och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF), att regeringen ökar […]

Leader fyller 30 år!

Här kommer en inbjudan till ELARDs konferens för att fira att LEADER fyller 30 år 2021. I direkt anslutning till konferensen planerar LUS att ha ett fysiskt medlemsmöte, tisdagen den 30 november. Mer information om detta kommer att läggas ut här på hemsidan. Här hittar ni info om LEADER 30 years celebration conference: ELARD drar […]

Hur vill du se ditt framtida Europa?

Hur ska vi tillsammans forma Europas framtid? Gör din röst hörd på den gemensamma plattformen Konferensen om Europas framtid: https://futureu.europa.eu/?locale=sv Vem kan delta? EU-medborgare, europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter och andra organisationer som vill anordna evenemang och bidra med idéer. Hur kan jag engagera mig? Dela dina idéer Diskutera idéer Delta i ett evenemang […]

Brev till näringsdepartementet

LUS har skrivit brev till ministrarna från Näringdepartementet för att yrka på ett större fokus på landsbygdsutveckling och för lokalt ledd utveckling i hela Sverige. Läs mer: Brev angående lokalt ledd utvecklingBilaga 1: The voice of rural EuropeBilaga 2: Vilken framtid vill du ha på din landsbygd?Bilaga 3: Good practice using LEADER as a multilevel […]

Förslag för ett framtida Europa i balans

Hämta skriften i pdf här Mitt i Covid-19-krisen är ELARD (en förening som representerar 26 nationella nätverk och omkring 2 200 Lokala AktionsGrupper (LAG) – som i sin tur täcker en landyta med en befolkning på mer än 150 miljoner invånare och 52 % av EU:s landsbygdsbefolkning)  redo att planera mot en framtid tillsammans med […]