Header från Näringsdepartementet, Regeringskansliet

”Ett Europa närmare medborgarna genom lokalt ledd utveckling”

Tack för Er skrivelse.Ni, tillsammans med flera andra leaderområden, har frågat regeringen hur lokalt ledd utveckling ska kunna tillämpas på ett tillfredsställande sätt med tillräckliga medel framöver. Ni föreslår också att det sker en öronmärkning av medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF+) och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF), att regeringen ökar […]