Referat från dialogmöte med Jordbruksverket 2016-12-16

Deltagare: Kerstin Hallenborg, LUS Sven-Anders Svensson, LUS Susanne Ortmans, LUS Sören Oscarsson, LUS Marie Oscarsson, LUS Annelie Ström, SJV Carin Alfredsson, SJV, endast fm Karolina Dahlberg, SJV, endast fm Maria Gustavsson, SJV Therese Johansson, SJV Beata Allén, Landsbygdsnätverket, del av fm Genomgång av frågor och svar från förra mötet: Rimlighetsbedömning  Referenslista Ideellt arbete – rimlighetsbedömning […]