Refererat från styrelsemöte 2016-11-25

Rapport från möte med Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg. Bland annat överlämnades en enkät om hur ansökningar, regelverk och handläggning upplevs av leaderkontoren. Rapport från dialogmöte med Jordbruksverkets LLU-enhet. Bland annat beslutades att fortsätta dialogen den 16 december, en heldag med praktiskt arbete. Rapport från ELARD:s styrelsemöte som ägt rum i samband med en nätverksträff i […]