Presentation av samordningsgruppen & LUS

Under Landsbygdsnätverkets nätverksträff för lokalt ledd utveckling i Varberg den 28-29 september 2017 presenterade Anders Johansson, som är ordförande i såväl Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling samt föreningen Lokal Utveckling Sverige, LUS, dess arbete. Här hittar ni presentationen. Landsbygdsnätverket har sammanfattat samtliga presentationer från nätverksträffen, ni hittar dessa på deras webbplats.

ELARD konferens 23-24 november 2016

ELARD bjuder in till konferens om LEADER och framtiden den 23-24 november i Tartu, Estland. Alla verksamhetsområden i Europa är välkomna oavsett fond! Expected result: Declaration of LEADER/CLLD for the period of 2021–2027 for submitting to the European Commission and the managing authorities of the member states. Participants: Local action groups, including also FLAGs, Urban […]