En stärkt integration på landsbygden med LEADER

Det stora flyktingmottagandet under 2015 innebär att behoven av goda och hållbara integrationsinsatser har ökat markant. I många av de lokala utvecklingsstrategier som har tagits fram i Sverige finns integration med som ett prioriterat område att arbeta med. Landsbygdsnätverket bjuder därför in dig som är verksam inom landsbygdsutveckling (främst Leader) till en dag för dialog […]