Den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027

Fribetande kor i södra Sverige. I bilden syns kor och betesmark

Nu har Jordbruksverket lämnat in ett förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till Europeiska kommissionen.

I denna finns även riktlinjer och föreslagen budget för Leader och landsbygdsutveckling.  
Läs mer om vad Sverige säger i denna fråga här:

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/12/uppdrag-att-overlamna-forslag-till-sveriges-strategiska-plan-for-den-gemensamma-jordbrukspolitiken-20232027-till-europeiska-kommissionen/
 

Posted in Okategoriserade.