Fokusområden för LUS är:

– Samverkan för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

– Kvalitetshöjning i medlemsorganisationerna

– Internationellt samarbete