2 months ago
ELARD aisbl

LUS deltog på den europeiska konferensen om lokalt ledd utveckling 2020+. Mycket input om CAPen och regelverket som påverkar vår framtid samtidigt som det diskuterades möjligheter och olika länder berättade hur de arbetar.

After two days of conferencing of the future of CLLD in Albena, Bulgaria, today the group are out on fieldtrips. Thankyou for the great organization!

« 1 of 10 »
4 months ago
ផ្សារកសិកម្មយើង - Our Agricultural Market

Just thinking about the people who are harvesting the strawberry

« 1 of 10 »